Från den 1 januari 2024 ändras reglerna för företagare

Förändringarna innebär att om du har fått ett beslut om ersättning under tillfälligt uppehåll i ditt företag och väljer att återuppta verksamheten den 1 januari 2024 eller senare, måste du vara aktiv i företaget i minst tre år för att kunna få ersättning under tillfälligt uppehåll igen. Om det har gått mindre tid än tre år måste du avsluta verksamheten helt för att anses vara arbetslös enligt försäkringen.

Har du återupptagit din verksamhet någon gång mellan 2020 och 2023 har du dock möjlighet att få ersättning under tillfälligt uppehåll igen om du blir arbetslös den 1 januari 2024 eller senare. Detta gäller även om du inte har varit aktiv i verksamheten i minst tre år. Om du sedan väljer att återuppta verksamheten igen måste det ha gått minst tre år innan du kan få arbetslöshetsersättning under tillfälligt uppehåll igen.

Möjligheten att marknadsföra verksamheten under uppehåll upphör

Från den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att marknadsföra din verksamhet under perioder då du har uppehåll i verksamheten och ersättning från oss. Denna möjlighet att marknadsföra din verksamhet kommer också att upphöra för dig som är en arbetslös företagare med pågående ersättning den 1 januari 2024.