31
MAJ
2018-04-10
Kallelse till föreningsstämma 2018
Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK, kallas här med till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl 13:00 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm...
2018-04-03
Ändrad medlemsavgift från 1 april 2018
Från den 1 april 2018 ändrar vi medlemsavgiften.  Den nya avgiften blir 142 kr för dig som är medlem i HRAK. 
2018-03-23
Rösta på ombud till HRAK´s stämma
Var med och påverka vilka som blir ombud på stämman för HRAK. Ombudsval sker vartannat år och det är vårt högsta beslutande organ. Röstningen pågår fram till den 2 april 2018.  Stämman hanterar bl...
2017-12-22
Nu kan du få dina fakturor digitalt istället.
För att underlätta för våra medlemmar kommer HRAK att börja skicka digital post genom Kivra från januari 2018. Vi minskar även klimatpåverkan genom att skicka ut mindre papper. För dig som är medle...
2017-11-20
Nya Mina Sidor
Den 21 november kommer en ny förbättrad version av Mina Sidor. Klicka för att läsa mer...