Ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Den 1 juli 2024 trädde en ny lag i kraft som innebär att a-kassorna kan behöva lämna ut uppgifter till myndigheter och a-kassor för att motverka felaktiga utbetalningar. Det kan också bli aktuellt för a-kassorna att få uppgifter från andra aktörer.

Det finns redan en begränsad skyldighet idag att lämna och inhämta uppgifter. Nu utökas denna skyldighet genom den nya lagen.