Normalt är en ersättningsperiod 300 dagar. Om du har barn som är under 18 år när den 300:e dagen infaller så förlängs din period med ytterligare 150 dagar (alltså totalt 450 dagar).

Om du, under din ersättningsperiod, får aktivitetsstöd från Försäkringskassan så räknas dessa dagar in i ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen.

När det återstår cirka 50 dagar av din ersättningsperiod så kommer vi att pröva om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Det är viktigt att du löpande skickar in arbetsgivarintyg till oss så att vi har allt underlag vi behöver när det är dags. Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor så får du en ny ersättningsperiod som börjar direkt efter att den tidigare ersättningsperioden har tagit slut. Det enda du behöver göra är att fortsätta skicka in din tidrapport. Varje ny period inleds med sex karensdagar.

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor så kommer vi att meddela dig det och då är det viktigt att du omgående kontaktar Arbetsförmedlingen så att du eventuellt kan få en plats i jobb- och utvecklingsgarantin och fortsatt få aktivitetsstöd från Försäkringskassan istället.