Om du har gjort fel på din tidrapport

 Mina Sidor så kan du enkelt rätta en tidrapport som har blivit fel.

  1. välj Rapportera tid i menyn till vänster
  2. under Inskickade tidrapporter väljer du den vecka du vill ändra och klicka på Rätta/Ändra längst ner till höger
  3. ändra och följ instruktionerna
  4. ange varför det blev fel i den förra versionen av tidrapporten och
  5. signera och skicka in

Om du vill rätta ett papperstidrapport som du har skickat in per post så måste du kontakta oss för att få en ny blankett.

Omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut som vi har fattat så kan du begära att vi omprövar beslutet.

När du vill att vi ska ompröva ett beslut så måste du skriftligen begära att vi gör det. Förklara varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha.

Vi måste få din begäran om omprövning inom två månader från det att du fick vårt beslut och du ska skicka din begäran till

HRAK 
Box 494
101 29 Stockholm

Om du, efter vår omprövning, fortfarande är missnöjd med beslutet så kan du överklaga till domstol. Information om hur du då går tillväga finns i vårt omprövningsbeslut.

Att begära omprövning och överklaga a-kassans beslut är kostnadsfritt.

Rättelse av beslut

Om du själv upptäcker att vårt beslut har blivit fel så ska du kontakta oss och be att vi rättar beslutet.

Om det är vi som upptäcker att vårt beslut har blivit fel så kommer vi omgående att rätta beslutet om rättelsen är till din fördel. Skulle vår rättelse innebära att din ersättningsrätt försämras så kommer vi att ta kontakt med dig innan vi fattar ett nytt beslut.

Återkrav av ersättning från a-kassan

För oss är det viktigt att den ersättning från a-kassan som du får är rätt. För att det ska bli rätt så ställs det höga krav på dig att du alltid lämnar fullständiga och korrekta uppgifter till oss och att du omgående meddelar oss när något ändras. Gör du inte det så anses du själv ha orsakat att det blir fel och du måste i så fall betala tillbaka om du får för mycket ersättning.

Om du själv upptäcker att du har fått för mycket ersättning från a-kassan så ska du omgående kontakta oss och meddela det. Tar du emot ersättning från a-kassan som du inte har haft rätt till utan att säga det till oss så kan du förlora din rätt till ersättning.

Upptäcker vi, genom våra egna kontroller eller genom att du meddelar oss, att du har fått för mycket ersättning så kommer vi fatta beslut om att du är återbetalningsskyldig. Du måste då betala tillbaka det belopp som har blivit fel inom 30 dagar. Betalar du inte tillbaka i tid så riskerar du att få betala dröjsmålsränta och indrivningskostnader.

Återbetalning av ersättning från a-kassan görs till bankgiro 393-2506. På OCR-raden anger du ditt personnummer (tio siffror) om du till exempel har tappat bort, eller inte fått din inbetalningsavi.

Om du inte kan betala hela skulden på förfallodagen, hör av dig till oss så snart som möjligt så undersöker vi möjligheterna till en avbetalningsplan

Har du fått ett beslut om återkrav som du har frågor om så är du välkommen att kontakta oss.

Sanktion

Om du lämnar oriktiga uppgifter till a-kassan, eller om du inte i tid meddelar att något har ändrats så kan det innebära att du förlorar ditt medlemskap i a-kassan eller att du blir frånkänd din rätt till fortsatt ersättning från a-kassan. En sådan uteslutning eller ett frånkännande kallas för sanktion och det är en form av straffåtgärd som a-kassan måste vidta mot den som slarvar eller lurar till sig pengar. Utöver ett sanktionsstraff kan du också komma att bli polisanmäld.

Om du själv upptäcker att du har lämnat en felaktig uppgift till oss, eller om du kommer på att det har skett en ändring som vi kanske inte känner till så är det alltid bättre om du meddelar oss själv än om vi upptäcker felet i våra egna kontroller.

Blir du utesluten ur a-kassan på grund av att du har lämnat oriktiga uppgifter eller på grund av du inte meddelade oss en ändring i tid så kommer du inte att ha rätt till ersättning från a-kassan under ett års tid, även om du blir medlem på nytt. Ett frånkännande löper vanligen över sex månader och du har under den tiden inte rätt att få ersättning. För att få ersättning igen efter en sanktion så måste du också arbeta och uppfylla villkoren rätt till ersättning på nytt.

Bidragsbrott

Bidragsbrott innebär vanligtvis fusk eller bedrägeri mot a-kassan eller någon annan myndighet som betalar ut bidrag, men det kan vara viktigt att känna till att även den som slarvar eller är oförsiktig med sina uppgifter till a-kassan kan göra sig skyldig till bidragsbrott. Om vi upptäcker ett eventuellt bidragsbrott så måste vi göra en polisanmälan.

Lämnar du uppgifter som inte stämmer, eller om du gissar hur du ska göra så kan du anses ha uppträtt vårdslöst (d.v.s. oförsiktigt). Om du får felaktiga utbetalningar på grund av att du har varit vårdslös, och utbetalningarna överstiger ett par tusen kronor så kan din vårdslöshet bedömas vara så grov att du anses ha begått ett bidragsbrott mot a-kassan (läs mer – Bidragsbrottslagen).

Vi vill naturligtvis att de utbetalningar som du får blir rätt och därför vill vi uppmana dig att alltid att kontrollera alla dina uppgifter innan du skickar in dem till oss och att du alltid kontaktar oss så fort du upptäcker att något har blivit fel.

Vi på HRAK finns här för att hjälpa dig – kontakta oss om du är osäker.