Uppräkning av inkomst för dig som får arbetslöshetsersättning från HRAK

I samband med att årets avtal blev färdigförhandlat har en uppräkning gjorts av den ersättningsgrundande inkomsten med 6,17 kronor per timme, och gäller från och med den 3 april 2023.