Anmäla utträde

För att gå ur a-kassan måste du anmäla ditt utträde skriftligt. Du kan hämta en blankett här.


Utträde sker alltid den sista i den månaden ansökan kommer till oss och kan inte ske retroaktivt.

När ditt utträde är klart får du ett skriftligt beslut från a-kassan