Kallelse till föreningsstämma 2017

Styrelsen för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa kallar till stämma den 18 maj 2017 kl 11:00 i Folkets Hus på Barnhusgatan 12-14, i Stockholm

Stämman behandlar bland annat Årsredovisningen för 2016 och val av styrelse på två år. Endast valda ombud har rösträtt på stämman. 

Alla medlemmar är välkomna, men vi önskar då att du föranmäler dig. Anmäl ditt deltagande till [email protected] senast den 28 april 2017. 

Välkomna!