Nya regler vid deltidsarbete

Ny förordning om deltidsbegränsning

Regeringen har beslutat om en ny förordning som gör det möjligt att få ersättning jämsides med deltidsarbete i 60 veckor, istället för de 75 dagar som gäller idag. Den nya förordningen träder ikraft måndagen den 15 maj 2017.

För den som har en pågående ersättningsperiod räknas förbrukade deltidsdagar om till veckor. Har man arbetat deltid och fått ersättning för en vecka som ligger före ikraftträdandet räknas den som en förbrukad deltidsvecka enligt det nya regelverket, oavsett antal förbrukade dagar under veckan.

Övergångsbestämmelse

Det finns en övergångsbestämmelse som säger att veckor före ikraftträdandet ska hanteras enligt de gamla bestämmelserna. Alla ersättningsveckor före den 15 maj hanteras alltså enligt de gamla reglerna och veckor från och med den 15 maj hanteras enligt de nya reglerna. Det spelar ingen roll när kassakorten lämnas in.