Föreningsstämma

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa,HRAK, kallas till ordinarie föreningsstämma fredag den 14 juni 2019
kl 11:00-13:00 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm.

Stämman kommer att behandla budgetfrågor och stadgeenliga val.
Endast valda ombud har rösträtt på stämman. Alla medlemmar är välkomna men vi önskar föranmälan. Anmäl ditt deltagande till [email protected] senast den 27 maj 2019.