HRAK kallar till föreningsstämma 2021

Ombuden för Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK, kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen 2 juni 2021 kl 13:00. Stämman genomförs digitalt pga Covid-19.

Stämman kommer att behandla budgetfrågor och stadgeenliga val. Endast valda ombud har rösträtt på stämman. Alla medlemmar är välkomna, men då vill vi ha en föranmälan.
Anmäl ditt deltagande till [email protected] senast den 19 maj 2021 då även länk till stämman meddelas.