Ny medlemsavgift

Från 1 april ändrar vi avgiften från 142 kr till 157 kr. Detta måste vi göra på grund av ökad administration med den stora arbetslösheten i vår bransch.