Om HRAK

HRAK har till uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen med god kvalitet och hög effektivitet, att serva våra medlemmar och tillse att rätt ersättning utgår till medlemmarna vid rätt tidpunkt. 

Övergripande

HRAK:s akassa finns på fyra kontor, Gävle, Malmö och Västerås och med ett huvudkontor i Stockholm. Vilket kontor ditt ärende handläggs på styrs av typen av ärende och vilken dag du är född. Vi är totalt ca 45 anställda.

Pg/Bg/Org-nummer

Organisationsnummer: 802005-4857

Bankgiro för medlemsavgifter: 278-8073