Heltidsarbete

Får du ett nytt arbete så har du en skyldighet att informera oss om det. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor och under E-tjänster fylla i Information om arbete

Om du får ett heltidsarbete så har du inte rätt till ersättning från HRAK. På din sista tidrapport ska du fylla i att du har en sysselsättning på 100 procent eller att du arbetar minst åtta timmar per dag från och med den dag då anställningen börjar. Under tiden då du har en heltidsanställning så behöver du inte skicka in fler tidrapporter.

Om du får provarbeta innan anställningen börjar så ska du fylla i även det arbetet på dina tidrapporter.

Deltidsarbete

Får du ett nytt arbete så har du en skyldighet att informera oss om det. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor och under E-tjänster registrera Information om arbete

Om du får ett deltidsarbete så är det viktigt att du fyller i ditt arbete på tidrapporten i enlighet med de instruktioner som finns på blanketten eller på Mina Sidor. Beroende på vilken typ av anställning du har så kan du behöva fylla i ditt arbete på olika sätt.

Anställd för enstaka dagar (anställd per timme)

På tidrapporten fyller du i det antal timmar som du har arbetat dag för dag, måndag till söndag.

Anställd på deltid enligt schema eller procentanställning 

Om du har avtalat att arbeta ett fastställt antal timmar per vecka, eller om du har en fastställd procentsats i anställningen (detta framgår av ditt anställningsavtal) så ska du fylla i arbetet på tidrapporten genom att fylla i rutorna för anställningens omfattning (i %).

Du fyller i rutan för den omfattning som din anställning har varje vecka så länge anställningen pågår, oavsett hur ditt arbetsschema ser ut. Du ska alltså inte fylla i de timmar du arbetat dag för dag på tidrapporten. Istället anger du din anställnings omfattning (i %).

Om du får arbeta extra timmar utöver din normala anställning så fyller du också i det antal timmar som du har arbetat extra dag för dag.

Är din arbetstid avtalad i antal timmar per vecka så måste du räkna om detta till procent för att kunna fylla i rätt ruta på tidrapporten. Är du exempelvis är anställd i genomsnitt 10 timmar per vecka så ska du fylla i 25 procent omfattning. Du räknar ut din anställnings omfattning genom att dividera dina anställningstimmar med 40 och multiplicera kvoten med 100 (dina timmar/40 x 100).

Deltidsveckor

När du arbetar deltid, eller har en deltidsanställning i lägre omfattning än heltid, så kan du få ersättning från a-kassan jämsides deltidsarbetet maximalt 60 veckor. De 60 veckorna benämns vanligen deltidsveckor och hur många deltidsveckor du har kvar i din ersättningsperiod framgår av din utbetalningsspecifikation.

Deltidsveckorna räknas endast av under de veckor då du kombinerar arbete och arbetslöshet. När du inte arbetar så förbrukas inga deltidsveckor.

Om dina deltidsveckor tar slut så kan du inte längre få ersättning från HRAK för de veckor då du arbetar deltid. Du kan bara få ersättning för veckor då du är helt utan arbete.

Alternativen när deltidsveckorna är slut är:
- att fortsätta arbeta på deltid utan ersättning från HRAK, eller
- att sluta ditt deltidsarbete för att istället söka heltidsarbete och under tiden vara arbetslös på heltid.

Förutsatt att din inkomst från deltidsarbetet är lägre än den ersättning som du får från HRAK, så blir du inte avstängd från rätten till ersättning om du väljer att sluta din deltidsanställning på grund av de 60 deltidsveckorna är slut. Slutar du ditt arbete innan deltidsveckorna är slut så blir du i normalfallet avstängd.

Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som bor hos dig, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när dina 60 deltidsveckor har tagit slut. Kontakta din Arbetsförmedling för att få mer information.

Hur 60-veckorsregeln ersätter 75-dagarsregeln

NYA REGELN GÄLLER FÖR TID FRÅN OCH MED DEN 15 MAJ

De nya reglerna gäller för tid från och med den 15 maj – d.v.s. vecka 20 år 2017. Det är tiden som ansökan avser som avgör vilka regler som ska gälla och inte tidpunkten när ansökan kommer in.

Har du beviljats en ersättningsperiod för tid före den 15 maj 2017 gäller 75-dagarsregeln för tid fram till och med vecka 19 år 2017 - därefter gäller 60-veckorsregeln för tid från och med vecka 20 år 2017.

HRAK RÄKNAR AV ANVÄNDA VECKOR ENLIGT GAMLA 75-DAGARSREGELN

Har du redan använt dagar enligt 75-dagarsregeln inom din aktuella ersättningsperiod? Då börjar de nya reglerna gälla för tid från och med den 15 maj 2017 och vi kommer att räkna av redan utbetalade deltidsveckor från de nya veckorna.

Hur räknar HRAK från de 60 veckorna? Vi räknar ut hur många veckor du fått deltidsdagar innan den 15 maj 2017. Beräkningen utgår från dina faktiska deltidsveckor oavsett hur många deltidsdagar du använt under kalenderveckan.

EXEMPEL PÅ HUR HRAK KOMMER ATT RÄKNA AV ANVÄNDA VECKOR

Du som har deltidsdagar kvar


Exempel 1

Om du för tid före den 15 maj 2017 fått 3 deltidsdagar per vecka under 10 veckor så räknar HRAK av 10 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017.
Det innebär att du, när den nya regeln börjar gälla från den 15 maj 2017, har använt 10 av dina 60 deltidsveckor.


Exempel 2

Om du för tid före den 15 maj 2017 fått 1 deltidsdag per vecka under 60 veckor så räknar HRAK av 60 veckor från de 60 deltidsveckorna från och med den 15 maj 2017.
Det innebär att du, när den nya regeln börjar gälla från den 15 maj 2017, har använt 60 av dina 60 deltidsveckor. Du kan inte längre få ersättning från a-kassan under veckor som du arbetat deltid. Du kan dock ha rätt till ersättning under veckor när du är helt arbetslös.


 Du som redan har använt dina 75 deltidsdagar

Om du för tid före den 15 maj 2017 har fått 3 deltidsdagar per vecka under 25 veckor så har du använt alla dina 75 deltidsdagar.

HRAK räknar av 25 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017.
Det innebär att du, när den nya regeln börjar gälla från den 15 maj 2017, har använt 25 av dina 60 deltidsveckor.

Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Mer information om detta kan du få från Arbetsförmedlingen.

Är du osäker på vad regeländringen innebär för dig?

Kontakta oss så hjälper vi dig att förstå om/hur regeländringen påverkar dig! Enklast når du oss genom meddelandefunktionen på Mina sidor men du är också välkommen att ringa oss 
på 0771-43 50 60. 

Semester

Om du vill ha semester eller vara ledig under din arbetslöshet så ska du meddela Arbetsförmedlingen om det så att de vet att du inte finns tillgänglig. Du måste också meddela oss på HRAK. Är det en kortare semester eller ledighet så gör du detta enklast genom att redovisa ”semester” eller ”förhindrad” på din tidrapport. 

Semester eller annan ledighet (förhinder att söka arbete) är alltid hela dagar. Om du har semester från en deltidsanställning så räknas din lediga tid som en hel dag, även om du i vanliga fall skulle ha arbetat färre timmar.

Om du har en deltidsanställning med semesterrätt (anställd enligt schema eller procentanställd) och tar en längre semester (hel vecka eller längre) så anses du ha semester på heltid under den tiden och du har inte rätt att få ersättning från a-kassan på deltid under din semester. Det är därför viktigt att du fyller i din semestertid på tidrapporten.

Om du inte har någon anställning, eller om du är anställd för enstaka dagar (per timme), så ska du kryssa rutan ”förhindrad” på tidrapporten när du är ledig. Du har då inte semester från en anställning i den bemärkelsen som avses.

Studier

När du studerar så har du i normalfallet inte rätt att samtidigt få ersättning från a-kassan. Om du överväger att börja studera så ska du alltid rådgöra med både Arbetsförmedlingen och oss på HRAK innan du börjar. I vissa fall kan du få bidrag genom Arbetsförmedlingen eller Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Det undantag som finns (då du kan få studera med bibehållen ersättning) är bland annat om du vill gå en tillfällig utbildning på deltid, en orienteringskurs eller annan omställningsaktivitet. Det kan vara studier vid komvux, universitet eller högskola, SFI eller en kurs hos någon privat studieanordnare.

Deltidsstudier med en studietakt om högst 50 procent kan beviljas under maximalt 20 veckor jämsides ersättning från a-kassan. En orienteringskurs eller annan aktivitet som ska underlätta din omställning från ett arbete till ett annat kan beviljas under maximalt 15 ersättningsdagar jämsides ersättning från a-kassan-

Ansök tidigt! För att du ska kunna få ersättning jämsides dina studier så måste du anmäla det på Mina Sidor och få studierna beviljade av oss.

Du måste få ett särskilt beslut från oss om att du får studera under din arbetslöshet. 

Om du börjar studera utan att först ha fått vårt godkännande så kan du i värsta fall förlora din rätt till ersättning. Har du redan fått ersättning från HRAK utbetald jämsides dina studier så kan det hända att du får betala tillbaka det som du har fått.

Kontakta oss om du vill studera – även om du redan har pratat med Arbetsförmedlingen. Då kan vi hjälpa dig och ge dig vägledning så att du inte förlorar din rätt till ersättning.

SFI

Svenska för invandrare (SFI) kan tyckas vara en bra kurs för dig som är arbetslös. Språkkunskaper är ofta ett viktigt redskap för att kunna söka och få ett nytt jobb. Men, du har inte alltid rätt till ersättning från HRAK när du läser SFI.

SFI är studier, precis som all annan utbildning. Det innebär generellt att du endast får läsa SFI på deltid (högst 50 procent) och i maximalt 20 veckor.

Du måste göra en ansökan till oss på HRAK om att få läsa SFI. Du måste nämligen få ett särskilt beslut från oss om att du får studera under din arbetslöshet. Läs mer här.

Om du börjar läsa SFI utan att först ha fått vårt godkännande så kan du i värsta fall förlora din rätt till ersättning. Har du redan fått ersättning från HRAK utbetald jämsides dina studier så kan det hända att du får betala tillbaka det som du har fått.

Kontakta oss innan du börjar SFI – även om du redan har pratat med Arbetsförmedlingen. Då kan vi hjälpa dig och ge dig vägledning så att du inte förlorar din rätt till ersättning.

Sjuk

Om du blir sjuk under din arbetslöshet så ska du alltid meddela oss om det. På tidrapporten kryssar du sjuk för de dagar du har varit hindrad att arbeta på grund av sjukdom. Eftersom du inte kan ta ett arbete när du är sjuk så har du inte rätt till ersättning från HRAK, oavsett om du får utbetalningar från Försäkringskassan eller inte.

Det är viktigt att du alltid fyller i din sjuktid på tidrapporten på rätt dag och rätt vecka.

Blir du sjukskriven på heltid under en längre tid så kan du bara meddela oss detta. Du behöver inte fortsätta att skicka in tidrapporten under en längre sjukdomstid. Hör av dig igen när du blir frisk.

Föräldraledig

Om du vill vara föräldraledig under din arbetslöshet så ska du alltid meddela oss om det. På tidrapporten kryssar du i föräldraledig för de dagar du varit det.

Du har inte rätt att få föräldrapenning och ersättning för samma tid och därför är det viktigt att du alltid fyller i din föräldrapenning på rätt dag och rätt vecka på tidrapporten. Är du föräldraledig utan ersättning, eller med annan ersättning än föräldrapenning så kan du kontakta oss för att få mer information om din rätt till ersättning från HRAK.

Är du föräldraledig på heltid under en längre tid så kan du bara meddela oss detta. Du behöver inte fortsätta att skicka in tidrapporten under en längre föräldraledighet. Hör av dig igen när din föräldraledighet är slut.

Eget företag

Du får inte starta eget företag under tid då du får ersättning från HRAK. Om du har planer på att starta eget så ska du prata med Arbetsförmedlingen för att eventuellt få hjälp av dem. Det är också viktigt att du meddelar oss om du planerar att starta eget. Det räcker inte att du redovisar arbete i eget företag på tidrapporten.

Om du har haft eget företag i begränsad omfattning innan du blev arbetslös så kan du få fortsätta med verksamheten endast om du har fått ett särskilt beslut om det från oss. Du får inte utöka verksamheten under din arbetslöshet utan att meddela oss om detta. Bestämmer du dig för att utöka verksamheten så måste du omgående kontakta oss och meddela oss särskilt om det, det räcker inte att du redovisar mer arbete på dina tidrapporter. 

Bisyssla

Om du har haft ett extraarbete eller ett eget företag i begränsad omfattning innan du blev arbetslös så kan du få fortsätta att arbeta med detta under din arbetslöshet utan att det påverkar din rätt till ersättning från HRAK. Ditt arbete är då en så kallad bisyssla. Om ditt extraarbete är en bisyssla så får du ett särskilt beslut om det av oss. Du kan alltså inte själv bestämma att ditt arbete eller ditt företag ska vara en bisyssla.

För att få ett extraarbete godkänt som bisyssla så gäller följande:

- Du ska ha utfört extraarbetet samtidigt som du har arbetat heltid i minst 12 månader innan du blev arbetslös.

- Din genomsnittliga inkomst från extraarbetet får inte vara mer än 2 190 kronor per vecka.

- Extraarbetet får inte hindra dig att ta ett lämpligt heltidsarbete.

Om du har fått ditt extraarbete godkänt som bisyssla av oss så ska du inte fylla i de arbetade timmarna i extraarbetet på tidrapporten. När du är arbetslös får du inte arbeta mer än du gjorde innan. Gör du det så upphör arbetet helt och hållet att vara en bisyssla. Därför måste du meddela oss omgående meddela om din arbetstid utökas. Du får heller inte utöka inkomsten så att den överstiger 2 190 kronor per vecka utan att omgående meddela oss om det.

Arbete hos familj/släkting

Om du får ett arbete i ett företag som ägs eller bedrivs av någon i din familj eller en släkting till dig (även ingift släkting) så loggar du in på Mina Sidor, och under E-tjänster fyller du i Frågor för företagare

Arbete utomlands

Om du får ett arbete i annat EU/EES land omfattas du normalt inte av de svenska reglerna för arbetslöshetsförsäkring, och det kan påverka din rätt till ersättning från HRAK. Du måste därför själv se till att du direkt från arbetets början omfattas av arbetslandets försäkring. Därefter bör du begära utträde från HRAK eftersom du inte kan omfattas av flera länders försäkring samtidigt. Du behöver inte ta med dig några handlingar från oss så länge du inte söker ersättning i det andra landet. 

Om du bor i Sverige och får ersättning från HRAK samtidigt som du arbetar deltid i annat EU/EES-land så kan du ha rätt till fortsatt ersättning. En förutsättning är att du fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige. Du ska då ta kontakt med Försäkringskassan och ansöka om Intyg om tillämplig lagstiftning (A1). Om Försäkringskassan bedömer att du ska tillhöra svensk arbetslöshetsförsäkring så skickar du en kopia av intyget till oss och fortsätter att betala din medlemsavgift. 

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar oss innan du börjar arbeta i annat land så att vi kan hjälpa dig med din arbetslöshetsförsäkring.

Blanketter

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning så måste du omgående meddela oss det eftersom den påverkar din rätt till ersättning från a-kassan.

När du får hel eller tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning har du inte längre rätt till ersättning.

Om du får en fjärdedels eller halv sjuk- eller aktivitetsersättning kan ha rätt till ersättning men vi måste göra en ny beräkning av din ersättningsrätt. Det räcker inte att du fyller i på tidrapporten att du är sjuk på deltid.

Pension

Om du ansöker om att ta ut pension under din arbetslöshet (tjänstepension, ålderspension, PPM eller annan pension – även från utlandet) så måste du omgående meddela oss om det.

Din ersättning från HRAK ska nämligen samordnas med din pension. Det kan innebära att dina utbetalningar från oss blir lägre när du har rätt till pension.

Har du frågor om att kombinera pension och ersättning från a-kassan så är du välkommen att kontakta oss.

När du fyller 65 år så kommer du inte längre att ha rätt till ersättning på grund av den övre åldersgräns som finns i vår försäkring. Du behöver inte meddela oss att du tar ut pension efter att du har fyllt 65 år.

Meddela oss när något förändras

När du ansöker om ersättning från HRAK så förbinder du dig att inom två veckor anmäla förändringar som kan påverka din ersättningsrätt.

Det räcker alltså inte att du meddelar Arbetsförmedlingen om något ändras – du måste också meddela oss på HRAK.

Här på vår hemsida har vi samlat några av de situationer där du har en skyldighet att meddela oss om något ändras. Det kan naturligtvis finnas annat som händer under arbetslösheten och som kan påverka din ersättningsrätt.

Gissa inte  kontakta alltid oss om du är osäker. Det finns många olika sätt att komma i kontakt med oss. Huvudsaken är att du hör av dig.